LATEST NEWS

 

23/04/14

NEW WEBSITE

 

22/04/2014

NEWS FROM EAST-FLANDERS!

REScoop oost vlaanderenOp 26 maart heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen het PRUP voor hun windplannen E40 en MALEEK voorlopig vastgesteld. Dit vormt het startschot van het openbaar onderzoek. Diezelfde dag maakte Electrabel als eerst projectontwikkelaar bekend dat het wil meewerken aan het provinciale plan door in hun windparken twintig procent open te stellen voor rechtstreekse participatie door burgercoöperaties en lokale besturen. Met rechtstreekse participatie wordt bedoeld dat burgers mede-eigenaar kunnen worden van windturbines waarvan ze ook de stroom kunnen afnemen en waarover ze democratische controle kunnen uitoefenen.

Vermits Electrabel in de betrokken concentratiezones in Oost-Vlaanderen 27 turbines wil bouwen, spreken we over minstens vijf turbines die naar lokale besturen en lokale burgercoöperaties kunnen gaan. Ondertussen zijn er in deze concentratiezones twee lokale burgerinitiatieven ontstaan die hun werking baseren op de ICA-principes van coöperatief ondernemen. Het betreft de burgercoöperaties Energent (in het Gentse) en Volterra (in het Meetjesland).

REScoop.be engageert zich om dergelijke burgerinitiatieven m.b.t. energietransitie te ondersteunen, zodat ze een vliegende coöperatieve start kunnen nemen en hun lokale rol ten volle kunnen opnemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het provinciale plan doorgang vindt en de vergunningen ook effectief verleend worden. We moeten het wel nog eens worden over een overnameprijs voor de vergunningen. Dat kunnen nog hartige onderhandelingen worden.

Het engagement van Electrabel is hoe dan ook een eerste positieve en belangrijke stap voor meer draagvlak en betrokkenheid bij de ontwikkeling van windprojecten. De andere ontwikkelaars weten meteen wat van hen verwacht wordt. Want ten slotte is de wind van iedereen.