WELKOM


REScoop.be vzw is de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België.

Gezien het beleidskader m.b.t. hernieuwbare energie grotendeels gewestelijke bevoegdheid geworden is, werd onder de koepel van REScoop.be een Vlaamse en Waalse afdeling opgericht. Op www.rescoopv.be vindt u de documenten van REScoop Vlaanderen terug m.b.t. het Vlaamse transitiebeleid. Op www.rescoopw.be vindt u de documenten van REScoop Wallonië terug m.b.t. het Waalse beleid.

 

Logo REScoop Vlaanderen webLogo REScoop Wallonie web

  


 


 

 

 


 

LAATSTE NIEUWS


16/03/15

Op de oprichtende algemene vergadering van 16 maart 2015 werden de statuten van REScoop. Vlaanderen goedgekeurd. REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van Belgische federatie REScoop.be. Gezien het beleidskader m.b.t. hernieuwbare energie grotendeels gewestelijke bevoegdheid geworden is, werd onder de koepel van REScoop.be een Vlaamse en een Waalse afdeling opgericht.

Vanaf nu vindt u op www.REScoopv.be de documenten van REScoop.Vlaanderen terug m.b.t. het Vlaamse transitiebeleid. Op www.REScoopw.be vindt u de documenten van REScoop.Wallonië m.b.t. het Waalse beleid. De operationele taken van REScoop.be worden door de respectievelijke afdelingen REScoop.Vlaanderen en REScoop. Wallonie opgenomen.