Scroll to top

Keuring van uw zonnepanelen in België – Tips & Info


Lucille - mei 8, 2024 - 0 comments

Zonnepanelen zijn een populaire keuze geworden voor het opwekken van elektriciteit uit daglicht. Ze worden vaak op het dak van een gebouw geïnstalleerd en produceren gelijkstroom, die vervolgens wordt omgezet in wisselstroom door een omvormer. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat uw zonnepanelen goed functioneren en veilig zijn.

Een keuring van uw zonnepanelen in België is verplicht volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (AREI). Dit omvat een visuele controle van de installatie, evenals verschillende metingen en tests. Het is van cruciaal belang om een erkende keurder in te schakelen om uw zonnepanelen te laten controleren.

Na de keuring ontvangt u een keuringsverslag dat aantoont of uw installatie voldoet aan de vereisten. Als er gebreken worden gevonden, moeten deze binnen 12 maanden worden hersteld en moet er een herkeuring plaatsvinden.

Het keuringsverslag is noodzakelijk voor de finale aansluiting op het elektriciteitsnet. Het is belangrijk om te voldoen aan de keuringseisen om ervoor te zorgen dat uw zonnepanelen veilig en efficiënt werken.

Voor meer informatie over de keuring van uw zonnepanelen, zonnepaneel inspectie, solar panel keuring, zonnepanelen controle, pv-installatie keuring en de keuringsdienst voor zonnepanelen kunt u contact opnemen met een gecertificeerde RESCert-installateur.

Werking van zonnepanelen

Zonnepanelen werken door elektriciteit te genereren uit daglicht. Ze worden meestal op het dak van een gebouw geplaatst. De panelen produceren gelijkstroom, die via een omvormer wordt omgezet in wisselstroom. Als de zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan op dat moment nodig is, wordt het overschot naar het elektriciteitsnet gestuurd. Op momenten dat de elektriciteitsvraag groter is dan de productie van de zonnepanelen, wordt er gewoon stroom van het elektriciteitsnet gebruikt.

werking van zonnepanelen

De werking van zonnepanelen begint met het genereren van elektriciteit uit daglicht. De zonnecellen in de panelen absorberen fotonen uit zonlicht en wekken daarmee elektrische spanning op. Deze elektrische spanning is in de vorm van gelijkstroom (DC). Gelijkstroom is de elektrische stroom die constant in één richting vloeit.

“Zonnepanelen produceren gelijkstroom (DC) uit daglicht.”

Echter, de meeste elektrische apparaten en het elektriciteitsnet werken op wisselstroom (AC). Daarom moet de gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt geproduceerd, worden omgezet naar wisselstroom. Dit gebeurt via een omvormer. De omvormer zet de gelijkstroom om naar wisselstroom, zodat deze gebruikt kan worden in huizen en gebouwen.

Als de zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan op dat moment nodig is, wordt het overschot aan elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt via de meterkast en de elektriciteitsmeter. Op momenten dat de elektriciteitsvraag groter is dan de productie van de zonnepanelen, wordt er gewoon stroom van het elektriciteitsnet gebruikt.

De werking van zonnepanelen draagt bij aan de duurzame elektriciteitsproductie. Door gebruik te maken van schone, hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, wordt de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd.

Geschiktheid van uw dak voor zonnepanelen

Voordat u zonnepanelen laat installeren, is het van essentieel belang om de geschiktheid van uw dak te controleren. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

Dakisolatie:

Zorg ervoor dat uw dak of zoldervloer goed geïsoleerd is. Een goede isolatie helpt warmteverlies te verminderen en verbetert de energie-efficiëntie van uw woning. Daarnaast draagt het bij aan het behoud van de opgewekte elektriciteit door de zonnepanelen.

Asbest:

Controleer of uw dak vrij is van asbest. Asbesthoudende materialen zijn gevaarlijk voor de gezondheid en vervangen van het dak is een vereiste voordat zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd.

Dakoriëntatie:

Bekijk de oriëntatie van uw dak. De ideale oriëntatie voor zonnepanelen is het zuiden (zuid-oost tot zuid-west), waar ze gedurende de dag het meeste zonlicht kunnen opvangen. Dit maximaliseert de opbrengst van de zonnepanelen.

Zonlichtopvang:

Zorg ervoor dat uw dak voldoende zonlicht kan opvangen zonder obstakels zoals gebouwen, schoorstenen of bomen die schaduw kunnen veroorzaken. Schaduw kan de opbrengst van zonnepanelen aanzienlijk verminderen.

Met deze belangrijke overwegingen kunt u bepalen of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een gecertificeerde installateur om de beste resultaten te behalen. Vergeet niet dat een optimaal functionerend dak een cruciale rol speelt bij het maximaliseren van de opbrengst van uw zonnepanelen.

Kosten en btw-tarief voor zonnepanelen

De kosten van zonnepanelen kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Gemiddeld kost een installatie met een vermogen van ongeveer 4 kWp rond de 5.000 euro, inclusief plaatsing en 6% btw. Het is belangrijk om te weten dat zonnepanelen meestal binnen 10 jaar worden terugverdiend.

Het btw-tarief voor het plaatsen van zonnepanelen hangt af van de leeftijd van de woning. Voor woningen die 10 jaar of ouder zijn, geldt een btw-tarief van 6%. Voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn, is er een verlaagd 6% btw-tarief van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat uw zonnepanelen op een professionele en veilige manier worden geïnstalleerd, is het raadzaam om een gecertificeerde RESCert-installateur in te schakelen. Deze installateurs hebben de nodige kennis en ervaring om uw zonnepaneelinstallatie correct te plaatsen en te onderhouden.

De kostprijs van zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

  • De grootte van het systeem: hoe groter het systeem, hoe hoger de kosten.
  • Het type zonnepanelen: er zijn verschillende soorten panelen beschikbaar, elk met hun eigen prijskaartje.
  • De installatiekosten: deze kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de installatie en het type dak waarop de panelen worden geplaatst.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de initiële investeringskosten, de energieprijzen en het energieverbruik van uw huishouden. Over het algemeen kunt u verwachten dat uw zonnepanelen binnen 7 tot 10 jaar zijn terugverdiend. Na deze periode begint u geld te besparen op uw energierekening en kunt u profiteren van gratis zonne-energie. Het is belangrijk om te onthouden dat zonnepanelen een waardevolle investering op lange termijn zijn, omdat ze uiteindelijk geld besparen en bijdragen aan een duurzamere levensstijl.

Factoren Invloed op terugverdientijd
Grootte van het systeem Meestal geldt: hoe groter het systeem, hoe korter de terugverdientijd.
Stroomprijs Hogere stroomprijzen kunnen de terugverdientijd verkorten.
Energieverbruik Hoe meer energie u verbruikt, hoe sneller uw zonnepanelen zijn terugverdiend.

Als u wilt profiteren van de voordelen van zonne-energie en uw elektriciteitsrekening wilt verlagen, kunt u overwegen om zonnepanelen te installeren. Met een gemiddelde kostprijs van ongeveer 5.000 euro en een terugverdientijd van 7 tot 10 jaar zijn zonnepanelen een rendabele investering op lange termijn. Vergeet niet om een gecertificeerde RESCert-installateur in te schakelen voor een professionele installatie en om te profiteren van het juiste btw-tarief.

kosten en btw-tarief voor zonnepanelen

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de keuring van zonnepanelen verplicht is in België volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (AREI). Deze keuring omvat een zorgvuldige visuele controle van de installatie, evenals verschillende metingen en tests. Om ervoor te zorgen dat uw zonnepanelen voldoen aan de vereisten, is het van essentieel belang om een erkende keurder in te schakelen. Na de keuring ontvangt u een gedetailleerd keuringsverslag dat aantoont of uw installatie aan alle normen en voorschriften voldoet.

Als uw installatie wordt afgekeurd, is het belangrijk om alle gebreken binnen 12 maanden te herstellen en een herkeuring te laten uitvoeren. Het keuringsverslag is een noodzakelijk document voor de finale aansluiting van uw zonnepanelen op het elektriciteitsnet.

Zonnepanelen zijn een milieuvriendelijke technologie voor de productie van elektriciteit en hebben een levensduur van ongeveer 20 jaar. Het is van groot belang om defecte zonnepanelen niet bij het afval te plaatsen, maar ze in te leveren bij een erkend inzamelpunt. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij aan duurzaamheid en recyclage.

Post a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden.