Scroll to top

Zonnepanelen op een asbest dak: veilig en verantwoord


Lucille - mei 13, 2024 - 0 comments

In Nederland kampen veel woningen nog met asbestdaken, waaronder een aanzienlijk aantal corporatiewoningen. Het gaat hierbij vaak om daken met golfplaten van asbestcement of asbesthoudend dakbeschot onder de dakpannen. Hoewel dit hechtgebonden asbest geen acuut gezondheidsrisico vormt, kan het materiaal door veroudering en verwering toch schadelijke asbestdeeltjes in het milieu verspreiden. Tegelijkertijd bieden deze daken juist kansen voor het opwekken van zonnestroom. Zonnepanelen plaatsen op een asbest dak kan dus een slimme combinatie zijn, mits dit veilig en verantwoord gebeurt.

Voor woningcorporaties liggen er mogelijkheden om twee vliegen in één klap te slaan: het saneren van asbestdaken en het verduurzamen van woningen met zonnepanelen. Door asbestsanering te combineren met de installatie van zonnepanelen kan men profiteren van kostenbesparingen en efficiëntievoordelen. Bovendien zijn er interessante subsidies en fiscale regelingen beschikbaar die deze gecombineerde aanpak stimuleren, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Zonnepanelen en asbestdaken: een win-winsituatie

Het combineren van het plaatsen van zonnepanelen met het verwijderen van een asbest dak biedt tal van voordelen voor woningcorporaties en huurders. Door deze gecombineerde aanpak kunnen woningen niet alleen duurzamer worden gemaakt, maar ook een beter energielabel bereiken. Dit draagt bij aan het beperken van de CO2-uitstoot en levert financiële voordelen op voor huurders door lagere energiekosten. Meer informatie over asbest en de verwijdering hiervan op Asbest Verwijderen JK.

Voordelen van zonnepanelen op asbestdaken

Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken biedt meerdere voordelen:

 • Verduurzaming van woningen
 • Verbetering van het energielabel
 • Beperking van CO2-uitstoot
 • Lagere energiekosten voor huurders

Voor woningcorporaties is het mogelijk om een sluitende businesscase te realiseren door de combinatie van zonnepanelen met een terugleververgoeding voor elektriciteit aan het net. Hierbij ontvangen huurders dezelfde prijs voor teruggeleverde energie als de afnameprijs. Dit maakt het voor zowel woningcorporaties als huurders aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen op asbestdaken.

expert zonnepanelen asbest dak

Fiscale regelingen stimuleren gecombineerde aanpak

De rijksoverheid stimuleert de gecombineerde aanpak van het veilig werken aan zonnepanelen op asbest daken met fiscale regelingen. Twee belangrijke regelingen zijn:

 1. Energie Investeringsaftrek (EIA)
 2. Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

Deze regelingen bieden fiscale voordelen voor woningcorporaties die investeren in het verwijderen van asbest daken en het plaatsen van zonnepanelen. Door gebruik te maken van deze regelingen kunnen de kosten van zonnepanelen op asbest daken worden verlaagd, waardoor de investering aantrekkelijker wordt.

Het inschakelen van een expert op het gebied van zonnepanelen en asbest daken kan woningcorporaties helpen om de mogelijkheden en voordelen van deze gecombineerde aanpak optimaal te benutten.

Door de juiste expertise in te schakelen, kunnen woningcorporaties de kosten en risico’s van het plaatsen van zonnepanelen op asbest daken beter inschatten en beheersen. Zo wordt het mogelijk om op een veilige en verantwoorde manier te werken aan het verduurzamen van woningen, met voordelen voor zowel woningcorporaties als huurders.

Asbestdaken in Nederland: risico’s en regelgeving

Asbestdaken vormen een aanzienlijk probleem in Nederland. Hoewel het gebruik van asbest al jaren verboden is, zijn er nog steeds veel gebouwen met asbestdaken. Het plaatsen van zonnepanelen op asbest dak is een complexe uitdaging vanwege de gezondheidsrisico’s en de geldende regelgeving.

Gezondheidsrisico’s van asbest

Asbest is een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij langdurige blootstelling. Wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden, kunnen ze longziektes zoals asbestose, longkanker en mesothelioom veroorzaken. Asbestcementdaken, zoals zonnepanelen asbest golfplaten, kunnen door verwering en beschadiging asbestvezels in de lucht en het milieu verspreiden.

zonnepanelen op asbest dak

Het risico op blootstelling aan asbestvezels is vooral aanwezig tijdens werkzaamheden zoals het plaatsen of verwijderen van zonnepanelen op asbest dak. Daarom is het essentieel dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden door gecertificeerde professionals die de juiste veiligheidsmaatregelen treffen.

Overheidsbeleid en streefdata voor asbestverwijdering

De Nederlandse overheid streeft ernaar om alle asbestdaken voor 2024 te laten verwijderen. Dit ambitieuze doel vereist een gecoördineerde inspanning van eigenaren, overheden en de bouwsector. Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen beschikbaar om het verwijderen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren, zoals de subsidie zonnepanelen asbest dak.

Regeling Omschrijving
Subsidie verwijdering asbestdaken Tegemoetkoming in de kosten voor het verwijderen van asbestdaken en het plaatsen van een nieuw dak.
Subsidie zonnepanelen asbest dak Financiële ondersteuning voor het combineren van asbestdakverwijdering met het installeren van zonnepanelen.
Fiscale regelingen (EIA, MIA, Vamil) Belastingvoordelen voor investeringen in milieuvriendelijke maatregelen, waaronder asbestsanering en zonne-energie.

Ondanks deze initiatieven blijft het voor veel gebouweigenaren een uitdaging om de kosten voor asbestverwijdering en het plaatsen van zonnepanelen op te brengen. Verdere ondersteuning en bewustwording zijn nodig om het doel van een asbestvrije gebouwde omgeving in 2024 te realiseren.

Zonnepanelen op asbestdaken: technische aspecten

Bij het combineren van asbestverwijdering en de installatie van zonnepanelen zijn er verschillende technische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Een grondige zonnepanelen asbest inventarisatie is essentieel om de staat van het dak te beoordelen en een plan van aanpak op te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de conditie van het asbesthoudende materiaal, de draagkracht van de dakconstructie en eventuele obstakels op het dak.

Wanneer besloten wordt om het asbest dak te vervangen in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, kan dit efficiëntievoordelen opleveren. Door de werkzaamheden te combineren, hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een steiger geplaatst te worden. Dit bespaart tijd en kosten. Bovendien kan de overlast voor bewoners beperkt blijven doordat ze niet meerdere keren geconfronteerd worden met werkzaamheden aan hun woning.

zonnepanelen asbest dak vervangen

Een belangrijke factor bij het vervangen van een asbest dak is de planning. In tegenstelling tot acute situaties, zoals een lekkage, is asbestverwijdering meestal goed in te plannen. Dit biedt mogelijkheden om de werkzaamheden slim te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Woningcorporaties kunnen de efficiëntie verder vergroten door deze combinatieaanpak te integreren in de cyclus van planmatig onderhoud.

Het combineren van asbestverwijdering en de installatie van zonnepanelen vraagt om een zorgvuldige aanpak en expertise op beide gebieden. Specialistische bedrijven kunnen woningcorporaties ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.

Bij het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen zijn er verschillende technische eisen waar rekening mee gehouden moet worden, zoals:

 • De draagkracht van de dakconstructie
 • De bevestiging van de zonnepanelen
 • De elektrische installatie en bekabeling
 • Brandveiligheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten
Aspect Aandachtspunten
Dakconditie Beoordeling van de staat van het asbesthoudende materiaal en de draagkracht van de dakconstructie.
Bevestiging zonnepanelen Keuze van een geschikt montagesysteem dat rekening houdt met de dakbedekking en windbelasting.
Elektrische installatie Dimensionering van de bekabeling, plaatsing van de omvormer en aansluiting op het elektriciteitsnet.
Brandveiligheid Maatregelen om brandoverslag te voorkomen en toegankelijkheid voor hulpdiensten te waarborgen.

Door rekening te houden met deze technische aspecten en te kiezen voor een gecombineerde aanpak van asbestverwijdering en zonnepaneelinstallatie, kunnen woningcorporaties op een efficiënte en verantwoorde manier verduurzamen. Een zorgvuldige voorbereiding en samenwerking met gespecialiseerde bedrijven zijn hierbij essentieel voor een succesvol resultaat.

Veiligheid voorop: richtlijnen voor installatie en onderhoud

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een asbestdak is veiligheid van het grootste belang. Om de risico’s te minimaliseren en een duurzame installatie te garanderen, is het essentieel om enkele richtlijnen in acht te nemen. Een zorgvuldige voorbereiding en aandacht voor de conditie van het dak zijn hierbij cruciaal. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de beloopbaarheid en bereikbaarheid van het dak, evenals de aanwezigheid van ankerpunten en ladder- en klimhaken.

Dakconditie en voorbereiding

Voordat er zonnepanelen op een asbestdak geplaatst worden, is het van belang om de conditie van het dak grondig te inspecteren. Aangezien de dakbedekkingsmaterialen onder de panelen moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud of reparaties, moet het dak in goede staat verkeren en nog jaren mee kunnen gaan. Overweeg de plaatsing van zonnepanelen te combineren met een grondige herstelbeurt van de dakbedekking, zoals asbestdak isolatie. Dit zorgt voor een solide basis en voorkomt toekomstige problemen.

zonnepanelen op asbestdak

Beloopbaarheid en bereikbaarheid van het dak

Bij platte daken is het cruciaal dat het dak voldoende beloopbaar blijft na de installatie van zonnepanelen. Dit is noodzakelijk om waterafvoeren en eventuele ankerpunten bereikbaar te houden voor inspectie en onderhoud. Bij hellende daken moet er voldoende afstand gehouden worden tot goten, dakvoeten en dakranden, maar ook tot frontons, koepels, dakkapellen en schoorstenen. Op deze manier blijft het dak toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden en wordt de veiligheid gewaarborgd.

Ankerpunten, ladder- en klimhaken

Om de veiligheid tijdens installatie en onderhoud te garanderen, is het belangrijk dat ankerpunten, ladder- en klimhaken bruikbaar blijven na het plaatsen van zonnepanelen op een asbest dak. Deze voorzieningen zijn essentieel voor het bereiken van moeilijk toegankelijke dakdelen en het uitvoeren van werkzaamheden zoals het schoonmaken van goten. Houd hier rekening mee bij het ontwerp en de plaatsing van de zonnepanelen, zodat deze veiligheidsvoorzieningen niet geblokkeerd worden.

Checklist veiligheid zonnepanelen op asbestdak
Inspecteer de conditie van het dak grondig
Combineer zonnepaneelinstallatie met dakonderhoud
Zorg voor voldoende beloopbaarheid op platte daken
Houd afstand tot dakranden en obstakels op hellende daken
Behoud bruikbaarheid van ankerpunten en ladder-/klimhaken

Door deze richtlijnen in acht te nemen en te kiezen voor een ervaren installateur, kunnen woningcorporaties profiteren van de voordelen van zonnepanelen op asbestdaken, zoals subsidie zonnepanelen asbest, terwijl de veiligheid voorop staat. Een zorgvuldige aanpak en regelmatig onderhoud zijn de sleutel tot een duurzame en verantwoorde investering in zonne-energie.

Fiscale regelingen en subsidies

Het plaatsen van zonnepanelen op een asbest dak kan financieel aantrekkelijk zijn dankzij verschillende fiscale regelingen en subsidies die de Nederlandse overheid biedt. Deze stimuleringsmaatregelen maken het voor woningeigenaren en ondernemers mogelijk om te investeren in duurzame energie, terwijl ze tegelijkertijd hun asbestdak laten verwijderen. Twee belangrijke regelingen die hierbij van toepassing zijn, zijn de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

zonnepanelen subsidie asbest dak

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die ondernemers in staat stelt om 45% van de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, af te trekken van de fiscale winst. Dit betekent dat bedrijven die investeren in zonnepanelen op een asbest dak, aanzienlijke belastingvoordelen kunnen genieten. De EIA is van toepassing op investeringen in zonnepanelen voor woningen en bedrijfspanden, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor zowel particulieren als ondernemers die overwegen om zonnepanelen te plaatsen en tegelijkertijd hun asbestdak te laten verwijderen.

Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

De Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is een andere fiscale regeling die specifiek gericht is op het stimuleren van milieuvriendelijke investeringen, zoals het vervangen van een asbestdak door zonnepanelen. Met de Vamil kunnen ondernemers 75% van de investeringskosten voor het plaatsen van zonnepanelen op een willekeurig moment afschrijven. Dit biedt bedrijven meer flexibiliteit in hun financiële planning en maakt het aantrekkelijker om te investeren in duurzame energieoplossingen in combinatie met asbestsanering.

Het is belangrijk op te merken dat woningcorporaties die geen winst maken, in bepaalde situaties toch gebruik kunnen maken van de EIA-regeling. Dit maakt het voor corporaties mogelijk om te profiteren van fiscale voordelen bij het plaatsen van zonnepanelen op asbest daken van hun huurwoningen, waardoor ze kunnen bijdragen aan de verduurzaming van hun woningbestand en tegelijkertijd de gezondheidsrisico’s van asbest kunnen verminderen.

“Door gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de EIA en Vamil, kunnen woningeigenaren en ondernemers aanzienlijke kostenbesparingen realiseren bij het plaatsen van zonnepanelen en het laten verwijderen van hun asbestdak.”

Fiscale regeling Voordeel Voorwaarden
Energie Investeringsaftrek (EIA) 45% van de investeringskosten aftrekken van fiscale winst Investering in zonnepanelen op woning of bedrijfspand
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) 75% van de investeringskosten op willekeurig moment afschrijven Vervanging asbestdak door zonnepanelen

Rekenvoorbeeld: besparing en terugverdientijd

Het combineren van asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen op een asbest dak kan aanzienlijke besparingen opleveren voor woningeigenaren. Een expert op het gebied van zonnepanelen en asbest daken kan helpen bij het opstellen van een gedetailleerd rekenvoorbeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kosten voor het veilig verwijderen van asbest en het installeren van zonnepanelen.

Laten we uitgaan van een eengezinswoning met een zadeldak van 65 m2 dat asbesthoudende dakplaten bevat. De gemiddelde indicatieve kosten voor asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen op dit dak zijn als volgt:

Kostenpost Bedrag (excl. BTW)
Asbestsanering € 3.500
Nieuwe geïsoleerde dakplaten en dakpannen € 6.000
Zonnepanelen (20 stuks) € 7.000
Totale investering € 16.500

Uitgaande van een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3.500 kWh en een elektriciteitsprijs van € 0,23 per kWh, kan een huishouden met 20 zonnepanelen op een asbest dak ongeveer € 805 per jaar besparen op de energierekening. Daarnaast kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden op subsidies en fiscale voordelen, wat de terugverdientijd van de investering verder kan verkorten.

Een projectmatige aanpak, waarbij asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen gecombineerd worden, kan leiden tot een efficiëntere uitvoering en lagere kosten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat bovenstaande berekening een indicatief rekenvoorbeeld is, gebaseerd op gemiddelde kosten en besparingen. Voor een nauwkeurige berekening op maat is het raadzaam om een expert op het gebied van zonnepanelen en asbest daken te raadplegen, die rekening houdt met de specifieke eigenschappen van de woning en het dak, evenals actuele prijzen en beschikbare subsidies.

Zonnepanelen asbest dak: een totaalaanpak

Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken biedt woningcorporaties kansen om duurzaamheid te bevorderen en kosten te besparen. Door het combineren van asbestverwijdering en zonnepaneelinstallatie kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Deze totaalaanpak levert niet alleen voordelen op voor de corporatie, maar ook voor de bewoners.

Combinatie van asbestverwijdering en zonnepaneelinstallatie

Bij het zonnepanelen asbest dak vervangen wordt de asbestsanering gecombineerd met de installatie van zonnepanelen. Dit betekent dat in één project het asbestdak wordt verwijderd en direct vervangen door een nieuw dak met geïntegreerde zonnepanelen. Door deze werkzaamheden te combineren, hoeft er maar eenmalig een steiger geplaatst te worden en blijft de overlast voor bewoners beperkt.

Het asbest verwijderen en zonnepanelen plaatsen kan ook gecombineerd worden met het isoleren van het dak. Een goed geïsoleerd asbestdak draagt bij aan een beter energielabel en lagere stookkosten voor de huurders. Door deze werkzaamheden slim te combineren, kunnen woningcorporaties efficiënt verduurzamen en kosten besparen.

Efficiëntievoordelen en kostenbesparingen

De totaalaanpak waarbij asbestdaken worden gesaneerd en zonnepanelen geïnstalleerd, biedt verschillende voordelen:

 • Eenmalige steigerbouw en beperkte overlast voor bewoners
 • Combinatie met dakisolatie voor betere energieprestaties
 • Integratie in cyclus planmatig onderhoud voor efficiënte planning
 • Gebruik fiscale regelingen zoals EIA en Vamil voor financieel voordeel

Door de combinatieaanpak slim in te passen in het planmatig onderhoud, kunnen woningcorporaties de werkzaamheden efficiënt plannen en uitvoeren. Hierbij kan optimaal gebruik gemaakt worden van fiscale stimuleringsregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Deze regelingen bieden financiële voordelen voor investeringen in zonnepanelen bij vervanging van asbestdaken.

Voordeel Toelichting
Efficiëntie Combinatie van werkzaamheden bespaart tijd en kosten
Duurzaamheid Zonnepanelen en isolatie verbeteren energieprestaties
Fiscaal voordeel Gebruik maken van EIA en Vamil regelingen

Een totaalaanpak waarbij asbestdaken worden vervangen door geïsoleerde daken met zonnepanelen is dus een win-win situatie voor woningcorporaties. Het leidt tot efficiëntere werkzaamheden, lagere kosten, betere energieprestaties en een gezondere leefomgeving voor huurders.

Praktijkervaringen en succesvolle projecten

In Nederland zijn diverse woningcorporaties actief bezig met het uitrollen van zonne-energie op asbestdaken, als onderdeel van het programma Zonnig Huren. Deze projecten laten zien dat een slimme combinatie van asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen op asbest daken veel voordelen biedt. Door een projectmatige aanpak toe te passen, kunnen corporaties efficiënter werken en kosten besparen.

Voorbeeldprojecten van woningcorporaties

Een mooi voorbeeld is het project van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. Zij hebben bij 500 woningen met asbestdaken de zonnepanelen asbest inventarisatie gecombineerd met het vervangen van het dak en het installeren van zonnepanelen. Door gebruik te maken van de beschikbare subsidie zonnepanelen asbest dak, konden zij de investering terugverdienen en tegelijkertijd hun woningvoorraad verduurzamen.

Ook woningcorporatie Domijn in Enschede heeft succesvolle ervaringen met het combineren van asbestsanering en zonne-energie. Bij een complex van 120 woningen hebben zij het asbesthoudende dakbeschot vervangen en direct zonnepanelen geïnstalleerd. Dankzij de subsidie zonnepanelen asbest dak en een zorgvuldige planning, konden zij dit project kostenefficiënt uitvoeren.

Tips en leerpunten uit de praktijk

Uit de praktijkervaringen van corporaties komen waardevolle tips en leerpunten naar voren voor het succesvol uitvoeren van projecten waarbij zonnepanelen op asbest daken geplaatst worden:

 • Laat vooraf een grondige zonnepanelen asbest inventarisatie uitvoeren om de staat van het dak te beoordelen en eventuele aandachtspunten in kaart te brengen.
 • Plan de asbestsanering en installatie van zonnepanelen zorgvuldig, in nauw overleg met bewoners. Communiceer duidelijk over de planning, overlast en voordelen.
 • Maak optimaal gebruik van beschikbare regelingen zoals de subsidie zonnepanelen asbest dak om de investering rendabel te maken.
 • Houd rekening met seizoensgebonden factoren zoals weersomstandigheden en vakantieperiodes bij de planning van werkzaamheden.
 • Zorg voor een heldere communicatie richting huurders over de voordelen van zonnepanelen, zoals lagere woonlasten en een duurzamere woning.

Door te leren van succesvolle voorbeeldprojecten en best practices toe te passen, kunnen woningcorporaties de combinatie van asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen op asbest daken optimaliseren. Zo werken ze stapsgewijs toe naar een duurzamere en toekomstbestendige woningvoorraad.

Veiligheidsrisico’s bij brand met zonnepanelen

Het aantal branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn, neemt de laatste jaren toe. Dit brengt niet alleen direct gevaar met zich mee, maar ook indirecte risico’s door de verspreiding en neerslag van schadelijke stoffen. Bij een brand op een asbest dak met zonnepanelen komen er extra uitdagingen bij kijken, omdat asbest verwijderen en asbestsanering zorgvuldig moeten gebeuren om verdere verspreiding te voorkomen.

Wanneer zonnepanelen op een asbest dak in brand vliegen, kunnen er zware metalen en toxische verbrandingsproducten vrijkomen. Deze stoffen slaan neer in de omgeving en vormen een bedreiging voor de gezondheid van mensen, dieren en het milieu. Ook de voedselveiligheid kan in het geding komen als gewassen besmet raken met deze gevaarlijke deeltjes.

Om de risico’s te beperken en effectief te kunnen handelen, is er behoefte aan een landelijke richtlijn voor de omgang met de gevolgen van branden waarbij zonnepanelen op asbest daken betrokken zijn. Een expert op het gebied van zonnepanelen en asbest daken kan hierbij waardevol advies geven. Belangrijke vragen die beantwoord moeten worden zijn:

 • Wat zijn de specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s bij een dergelijke brand?
 • Wie is verantwoordelijk voor het opruimen en saneren van de vervuilde locatie?
 • Hoe wordt de schade afgehandeld en vergoed?

Door antwoord te geven op deze vragen en een eenduidige aanpak vast te stellen, kunnen hulpdiensten en andere betrokken partijen beter voorbereid zijn op incidenten met zonnepanelen op asbest daken. Zo wordt de veiligheid gewaarborgd en de schade beperkt.

“Het is essentieel dat we de risico’s onderkennen en een duidelijk protocol hebben voor branden met zonnepanelen op asbest daken. Alleen dan kunnen we adequaat reageren en erger voorkomen.” – Maarten van der Velde, expert zonnepanelen en asbest daken

Risico Gevolg Maatregel
Vrijkomen zware metalen en toxische stoffen Gezondheidsschade mens en dier, milieuschade Snelle en zorgvuldige asbestsanering en reiniging
Verspreiding asbestdeeltjes Risico op inademing en blootstelling Asbest verwijderen volgens strikte protocollen
Besmetting gewassen en voedselketen Gevaar voor voedselveiligheid Monitoren van gewassen en landbouwgrond

Landelijke richtlijn voor omgang met gevolgen van branden

Het aantal branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn, neemt toe. Dit vraagt om een landelijke richtlijn die de omgang met de gevolgen van dergelijke branden eenduidig vastlegt. Het is cruciaal om veilig te kunnen werken bij het plaatsen van zonnepanelen op asbest daken en om de risico’s goed in kaart te brengen.

Herkennen en onderkennen van risico’s

De richtlijn moet duidelijkheid scheppen over het herkennen en onderkennen van veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s bij branden met zonnepanelen. Wanneer een asbestdak vervangen wordt door zonnepanelen, is het essentieel om de potentiële gevaren goed in te schatten. Dit geldt zowel tijdens de installatie als bij eventuele calamiteiten achteraf.

Verantwoordelijkheden en afwikkeling van schade

Daarnaast is het van belang om vast te leggen wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van schade bij branden met zonnepanelen op asbest daken. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) brengt diverse partijen samen om expertise uit te wisselen en onderzoek te doen naar de effecten van dergelijke branden. Zo kunnen subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen op asbest daken optimaal benut worden, met oog voor veiligheid en verantwoordelijkheid.

Post a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden.